Építési törvények: Szabályozzák az építési tevékenység minden folyamatát a tervezési lehetőségektől a műszaki átadásig.

Helyi építési szabályzatok, településrendezési terv, településképi arculati kézikönyv:

Településenként változó előírások, amik az adott építési környezetbe illeszkedést biztosítják, az egységes településkép kialakítását szem előtt tartva.

A telekvásárlás előtt érdemes tájékozódni a beépítési lehetőségekről, hiszen a tervezés folyamán ezen előírások betartása mellett készülhetnek el az építési tervek.

Vállalkozási szerződések: A tervezési és kivitelezési szerződésekben kerülnek szabályozásra a műszaki elvárások, költségek, határidők.

A későbbi vitahelyzetek elkerülésének legfontosabb pillére a jól elkészített vállalkozási szerződés.